Gratis Profil

Koden till denna profil:

<div style="background: url(http://media.se.gosupermodel.com/displaypicture?imageid=1347783&large=1) no-repeat; width: 726px; height: 544px; position: relative; margin-left: -7px; margin-top: -22px; margin-bottom: -20px;"><div style="border: 0px solid; border-color: #000000; width: 250px; height: 367px; overflow: auto; position: absolute; left: 21px; top: 48px;">TEXT</div><div style="border: 0px solid; border-color: #000000; width: 136px; height: 364px; overflow: auto; position: absolute; left: 295px; top: 47px;">TEXT</div><div style="border: 0px solid; border-color: #000000; width: 240px; height: 358px; overflow: auto; position: absolute; left: 469px; top: 47px;">TEXT</div><div style="border: 0px solid; border-color: #000000; width: 684px; height: 65px; overflow: auto; position: absolute; left: 21px; top: 457px;">TEXT</div>

OBS
Denna bild är förminskad!

Gratis Profil

Koden till denna profil:

<div style="background: url(http://media.se.gosupermodel.com/displaypicture?imageid=1348613&large=1) no-repeat; width: 726px; height: 543px; position: relative; margin-left: -7px; margin-top: -10px; margin-bottom: -20px;">
<div style="border: 0px solid; border-color: #000000; width: 319px; height: 185px; overflow: auto; position: absolute; left: 17px; top: 343px;">Text</div>
<div style="border: 0px solid; border-color: #000000; width: 316px; height: 181px; overflow: auto; position: absolute; left: 393px; top: 347px;">Text</div>


OBS!
Ha en GRÅ bakgrund när du använder denna profil!

OBS 2!
Denna bild är förminskad!

Svenska goSupermodel Nyheter

Denna blogg skapades av Zara 2010 på goSupermodel. Jag har denna blogg för att modeller kan hålla koll på den senaste på goSupermodel.

RSS 2.0